Hạnh Phúc Đến Từ Sự Biến Mất

Hạnh Phúc Đến Từ Sự Biến Mất

Hạnh phúc đến từ sự biến mất bàn về hành trình đạt đến hạnh phúc vĩnh hằng. Trên hành trình đó, mỗi người đều phải trải qua năm bước: quan sát, thấu hiểu, buông bỏ, thoát ly và biến mất, từ đó đoạn tuyệt với bản ngã và mọi vướng bận của cuộc đời để […]

Âm Dương & Nguyên Lý Vô Song Của Triết Lý Và Khoa Học Phương Đông

Âm Dương & Nguyên Lý Vô Song Của Triết Lý Và Khoa Học Phương Đông

Khoa học cổ truyền phương Đông giải thích hệ thống vũ trụ và tất cả mọi hiện tượng phát sinh trong hệ thống này theo luật hoặc lý Âm Dương. Lý Âm Dương là triết lý thực tiễn nhất của phương Đông. Triết lý này bao hàm mọi ngành khoa học. Tôi rằng Lý Âm […]